torsdag 11 maj 2017

Veckans bok

Denna veckan var det Ella som hade med sig en bok


Vad heter din bok? 

Bebis ( Vad är nallen?) 

Vad tycker du om den? Är den bra? 

Mm

Vad handlar den om? 
(Inget svar) 
Handlar den om nallen?

Um

Sedan läste vi boken för barnen 

Förskolan skall sträva efter att varje barn
Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga 
Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar