torsdag 18 maj 2017

Veckans bok

Idag vad det Miltons tur att ta med bok och visa får de andra barnen 


Vad heter din bok? 
En krokodil och en ko ( Muu) 

Vad tycker du om den? 
Bra 

Vad handlar den om? 
Vet inte 

Sedan läste vi boken och efter det fick barnen rita en teckning med bilder på en ko, höna, häst, krokodil eller lamm 

Förskolan skall sträva efter att varje barn 
Utvecklar självständighet och tillit sin egen förmåga 
Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv 
Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar, och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelser, sång och musik, dans och drama (Lpfö98/10)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar